Acasă

 DESĂVÂRȘIM CEI 7 ANI DE ACASĂ 

Cei mai importanți ani? Cei șapte petrecuți „acasă”.

„Acasă” înseamnă ELITEX.

O atmosferă familială, veselă și liniștită.

Echipa ELITEX își propune să satisfacă cerințele educaționale, sociale și emoționale ale copiilor dumneavoastră și să ofere un program educațional atractiv care să le stimuleze curiozitatea și dorința de a învăța. 

Pregătirea copiilor este asigurată de educatori și profesori specializați, cu experiență în învățământ și cu un înalt grad de pregătire profesională.

Misiune:

Misiunea noastră este aceea de a sprijini dezvoltarea potențialului academic și social al fiecărui copil.

Viziune:

Urmărim pentru „copiii noștri“ formarea unei personalități autonome și creative. Formăm copii care au încredere în sine, capabili să se adapteze cu ușurință cerințelor societății. Plăcerea de a învăța, onestitatea, demnitatea, respectul și bunele maniere sunt valori pe care le insuflăm copiilor pentru formarea lor ca adulți.

elitex.md: admin.