Program educativ

carti_copii_2

Programul educativ al grădiniței este deosebit prin diversitatea activităților opționale care se desfășoară cu specialiști care vor realiza echipă cu educatoarele de la grupă.

Diversitatea programului și a serviciilor oferite de grădiniță favorizează dezvoltarea liberă a copilului și orientarea către valorificarea aptitudinilor native ale copilului.

Realizând obiectivele majore pentru educația timpurie, care vizează:

– dezvoltarea integrală normală și deplină a copilului, valorificându-se potențialul fizic și psihic al acestuia, respectându-se nevoile sale afective și specificul activității sale de bază – jocul;

– dezvoltarea capacității de a interacționa cu alți copii, cu adulții și mediul pentru a dobândi cunoștințe, deprinderi, atitudini și conduite noi;

– descoperirea de către fiecare copil a propriei identități, a autonomiei și dezvoltarea unei imagini de sine pozitive;

– sprijinirea copilului în achiziționarea de cunoștințe, capacități, deprinderi și atitudini necesare acestuia la intrarea în școală și pe tot parcursul vieții. 

am elaborat un program educativ care să răspundă la așteptările părinților și societății, bazat pe următoarele activități:

Activități curriculare:

 • Cunoașterea mediului înconjurător
 • Educarea limbajului
 • Matematica
 • ABC-ul
 • Scrisul
 • Logica
 • Educația muzicală
 • Educația fizică
 • Educația artistico-plastică (Modelarea, Desenul)
 • Educația ecologică
 • Educația pentru societate
 • Datini și obiceiuri naționale

Activități opționale (incluse în taxă):

 • Consiliere psihologică/logopedică
 • Limba engleză
 • Limba franceză
 • Clubul de pian
 • Educația rutieră „Micul Pieton”
 • Educația bunelor maniere
 • Cercul „Micii Gospodari”
 • Educația creștină
 • Educația pentru sănătate

Activități recreative:

 • Activități în aer liber
 • Plimbări în parc
 • Vizite la Grădina Zoologică, Grădina Botanică
 • Vizite la teatre, muzee
 • Excursii tematice

1044629_417379715034810_330700702_n

elitex.md: admin.