Înscriere

Acte necesare la înmatriculare

1.  Fișă de înscriere

2. Copie după certificatul de naștere al copilului

3. Fișă medicală

4. Copii după actele de identitate ale ambilor părinți

elitex.md: admin.