8.00 - 18.00 022 777 860, 0697 55 795 Chişinău, bd. Dacia, 53/2

Înscriere

Acte necesare la înmatriculare

1.  Fişă de înscriere

2. Copie după certificatul de naştere al copilului

3. Fişă medicală

4. Copii după actele de identitate