8.00 - 18.00 022 777 860, 0697 55 795 Chişinău, bd. Dacia, 53/2

TREPTE DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Treapta primară cuprinde clasele I-IV, fiecare clasă compusă din maxim 16 copii.

Întregul demers didactic a fost conceput şi realizat cu un profesionalism autentic. Liceul ”ELITEX” va susţine nevoile individuale ale şcolarilor, va dezvolta fiecare copil luând în calcul potenţialul lui şi va crea un mediu armonios pentru dezvoltarea inteligenţelor multiple, a creativităţii şi a realizării de sine. Se vor aplica diferenţiat principiile de lucru, acestea urmărind să susţină aptitudinile individuale şi să întărească fundamentul unei vieţi sociale morale şi dezvoltarea unor relaţii naturale, armonioase între indivizi şi grupuri.

Educaţia în Liceul ”ELITEX” va îmbogăţi şi respecta sistemul educaţional curent. Prin curriculum cu programe, plan cadru, metode moderne de predare şi de învăţare, prin practicile sale specifice, şcoala se va identifica printr- o ofertă educaţională specializată şi diferenţiată. Lecţiile se vor desfăşura conform curriculum-ului naţional elaborat de Ministerul Educaţiei, completat printr-un program intensiv de învăţare a limbilor străine(engleză/franceză), suplimentate cu cercuri şi cluburi de artă.